- -

Gabriel Ciscar i Ciscar. Apunt biogràfic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gabriel Ciscar i Ciscar. Apunt biogràfic

Show full item record

La Parra López, E. (2011). Gabriel Ciscar i Ciscar. Apunt biogràfic. Revista de la Safor. (3):11-19. http://hdl.handle.net/10251/129294

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129294

Files in this item

Item Metadata

Title: Gabriel Ciscar i Ciscar. Apunt biogràfic
Author: La Parra López, Emilio
Issued date:
Abstract:
La vida de Gabriel Ciscar, nascut a Oliva el 17 de març de 1760, canvià de manera radical, com la de tants altres espanyols i encara el mateix país, el maig de 1808. En aquella data havia assolit el grau de brigadier de ...[+]
Subjects: Oliva , Gabriel Ciscar
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record