- -

El viure d'Alfons el Vell, Duc de Gandia (1332-1412)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El viure d'Alfons el Vell, Duc de Gandia (1332-1412)

Show full item record

Castillo Saiz, J. (2013). El viure d'Alfons el Vell, Duc de Gandia (1332-1412). Revista de la Safor. (4). http://hdl.handle.net/10251/129454

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129454

Files in this item

Item Metadata

Title: El viure d'Alfons el Vell, Duc de Gandia (1332-1412)
Author:
Issued date:
Abstract:
Després de l’any de l’aniversari de la seua mort, i d’una sèrie d’actes commemoratius i divulgatius que volien apropar el públic a un personatge molt desconegut, mirarem de fer una darrera aportació per tal que Alfons ...[+]
Subjects: Gandia , Alfons el Vell
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record