- -

El rol de les dones ixils de Guatemala en la participació associativa: Mirada des del feminisme decolonial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El rol de les dones ixils de Guatemala en la participació associativa: Mirada des del feminisme decolonial

Show full item record

Allauca Llumiquinga, NA. (2019). El rol de les dones ixils de Guatemala en la participació associativa: Mirada des del feminisme decolonial. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/129501

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129501

Files in this item

Item Metadata

Title: El rol de les dones ixils de Guatemala en la participació associativa: Mirada des del feminisme decolonial
Secondary Title: El rol de las mujeres ixiles de Guatemala en la participación asociativa: Mirada desde el feminismo decolonial
Author: Allauca Llumiquinga, Nelly Alexandra
Director(s): Fernández-Baldor Martínez, Álvaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria
Read date / Event date:
2019-09-23
Issued date:
Abstract:
[CA] El següent treball de fi de màster sorgeix des d’una inquietud personal i d’una demanda per part d’algunes dones de l’organització (Centro Kulbaalib Xe’clulub (CEKUXE) de Guatemala) per conèixer l’origen de les ...[+]


[EN] This master’s thesis arises from a personal inquisitiveness and from some women of the association Centro Kulbaalib Xe’clulub (CEKUXE) de Guatemala, in order to know the origin of inequalities that are suffered within ...[+]
Subjects: Apoderament , Dones , Conficte , Asociacionisme , Génere , Participació , Feminisme decolonial , Empowerment , Women , Confict , Associationism , Genre , Participation , Decolonial feminism
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Cooperación Al Desarrollo-Màster Universitari en Cooperació Al Desenvolupament
Type: Tesis de máster

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record