- -

El Teodor Llorente de Josep Piera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El Teodor Llorente de Josep Piera

Show full item record

Garcia Frasquet, G. (2012). El Teodor Llorente de Josep Piera. Revista de la Safor. (4):79-88. http://hdl.handle.net/10251/129983

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129983

Files in this item

Item Metadata

Title: El Teodor Llorente de Josep Piera
Author: Garcia Frasquet, Gabriel
Issued date:
Abstract:
Llorente va ser coronat com a poeta de València l’any 1909 en el marc de la magnificent Exposició Regional Valenciana davant l’entusiasme de més de 100.000 persones. L’any 1936 Miquel Duran de València, el més agosarat ...[+]
Subjects: Josep Piera , Teodor Llorente , Literatura valenciana , Reinaxença
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record