- -

Les arts escèniques a la Safor (II) (el decreixement)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Les arts escèniques a la Safor (II) (el decreixement)

Show full item record

Muñoz, J. (2012). Les arts escèniques a la Safor (II) (el decreixement). Revista de la Safor. (4):125-151. http://hdl.handle.net/10251/130011

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130011

Files in this item

Item Metadata

Title: Les arts escèniques a la Safor (II) (el decreixement)
Author: Muñoz, Joan
Issued date:
Abstract:
Al primer número de la Revista de la Safor, l’anuari del CEIC Alfons el Vell corresponent a l’any 2008, Maite Sastre va publicar un interessant treball sobre el teatre a la Safor, pel qual qualsevol lector podia deduir ...[+]
Subjects: Arts escèniques , La Safor
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record