- -

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN PARAL·LEL: La interdisciplinarietat com forma d'abordar allò social

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN PARAL·LEL: La interdisciplinarietat com forma d'abordar allò social

Show full item record

Roig Camarasa, P. (2019). PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN PARAL·LEL: La interdisciplinarietat com forma d'abordar allò social. http://hdl.handle.net/10251/130181

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130181

Files in this item

Item Metadata

Title: PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN PARAL·LEL: La interdisciplinarietat com forma d'abordar allò social
Author: Roig Camarasa, Pepa
Director(s): Adelantado Mateu, María Eulalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-07-12
Issued date:
Abstract:
[ES] Treballem i creem des de l¿experiència i el compromís amb el nostre entorn i les seues lluites, a més, procurem unes pràctiques des d¿allò quotidià i popular perquè pensem que ens ajuda a entendre el nostre present i ...[+]


[EN] We work and create from experience and commitment to our environment and its struggles, as well, we work on daily and popular practices because we believe that it helps us to understand our present and find common ...[+]
Subjects: Interdisciplinari , Col·lectivitat , Audiovisual , Social , Cooperació , Lluita , Superfície. , Interdisciplinary , Collective , Cooperation , Struggle , Surface
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record