- -

Automated Contingency Management in Unmanned Aircraft Systems

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automated Contingency Management in Unmanned Aircraft Systems

Show full item record

Usach Molina, H. (2019). Automated Contingency Management in Unmanned Aircraft Systems [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/130202

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130202

Files in this item

Item Metadata

Title: Automated Contingency Management in Unmanned Aircraft Systems
Author: Usach Molina, Héctor
Director(s): Vila Carbó, Juan Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Read date / Event date:
2019-10-03
Issued date:
Abstract:
[ES] El ritmo de desarrollo tecnológico actual y la investigación científica están permitiendo alcanzar mayores niveles de automatización en todos los sectores industriales. Uno de los ejemplos más representativos es el ...[+]


[CA] El ritme de desenvolupament tecnològic actual i la investigació científica estan permetent implementar majors nivells d'automatització a tots els àmbits de la indústria. Un dels exemples més representatius és l'ús ...[+]


[EN] Technological development and scientific research are steadily enabling higher levels of automation in the global industry. In the aerospace sector, the operation of Unmanned Aircraft System (UAS) is a clear example. ...[+]
Subjects: Automation , Software architectures , UAS , Risk assessment , Contingency management
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/130202
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Project ID:
info:eu-repo/grantAgreement/GVA//ACIF%2F2016%2F197/
Thanks:
En primer lloc, vull fer constar que aquesta tesi ha estat co-financiada pel Fons Social Europeu 2014-2020 i pel programa VALI+d de la Generalitat Valenciana (expedient número ACIF/2016/197).
Type: Tesis doctoral

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record