- -

Actes de parla en persones amb trastorns de l'espescre autista a la sèrie de televisió "The good doctor"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Actes de parla en persones amb trastorns de l'espescre autista a la sèrie de televisió "The good doctor"

Show full item record

Llopis Sanz, E. (2019). Actes de parla en persones amb trastorns de l'espescre autista a la sèrie de televisió "The good doctor". http://hdl.handle.net/10251/130503

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130503

Files in this item

Item Metadata

Title: Actes de parla en persones amb trastorns de l'espescre autista a la sèrie de televisió "The good doctor"
Author: Llopis Sanz, Esther
Director(s): Saz Rubio, María Milagros del
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Read date / Event date:
2019-09-30
Issued date:
Abstract:
[CA] El tema del present treball d’investigació i, per tant, el seu objectiu principal, és el tractament dels actes de parla per persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, a través de la sèrie de televisió The Good ...[+]
Subjects: The good doctor , Autisme
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Lenguas y Tecnología-Màster Universitari en Llengües i Tecnologia
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record