- -

Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància

Show full item record

Torres Cartas, S. (2011). Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància. http://hdl.handle.net/10251/13188

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/13188

Video Viewer

Item Metadata

Title: Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància
Author: Torres Cartas, Sagrario
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
En el vídeo es mostra com s'amida l'absorbància d'uns patrons i mostres de nitrits en un espectrofotòmetre UV-visible. La espectroscòpia és una tècnica molt utilitzada i, a més, el procediment de mesura d'un senyal en ...[+]
Subjects: Calibratge , Espectroscopia , Anàlisi instrumental , Uv-vis , Nitrits , Anàlisi química
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=aece9b90-8ce0-4e7c-a565-4d790aa7a638
Learning Resource Type: Vídeo didáctico
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minuts
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record