- -

Disseny, fabricacio i caracterització de scaffolds de PLLA per a aplicación biomèdiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny, fabricacio i caracterització de scaffolds de PLLA per a aplicación biomèdiques

Show full item record

Sebastià Cañadas, M. (2015). Disseny, fabricacio i caracterització de scaffolds de PLLA per a aplicación biomèdiques. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/133177

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/133177

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny, fabricacio i caracterització de scaffolds de PLLA per a aplicación biomèdiques
Author: Sebastià Cañadas, Mario
Director(s): Meseguer Dueñas, José María Vidaurre Garayo, Ana Jesús Sabater i Serra, Roser
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
[CA] El present projecte presenta com a objectiu el disseny d’scaffolds d’àcid polilàctic per medi d’una impressora de prototipat en 3D amb objectiu de trobar els paràmetres d’impressió a partir dels quals aconseguir un ...[+]
Subjects: Enginyeria tissular , Scaffolds , Estrés estructural
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record