- -

Desenvolupament d'un visor cartogràfic de la Ruta dels Monestirs (GR-236) amb programari lliure

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament d'un visor cartogràfic de la Ruta dels Monestirs (GR-236) amb programari lliure

Show full item record

Ordaz Grande, S. (2019). Desenvolupament d'un visor cartogràfic de la Ruta dels Monestirs (GR-236) amb programari lliure. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/133687

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/133687

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un visor cartogràfic de la Ruta dels Monestirs (GR-236) amb programari lliure
Secondary Title: Desarrollo de un visor cartográfico de la Ruta dels Monestirs (GR-26) con software libre
Author: Ordaz Grande, Salvador
Director(s): Marqués Mateu, Ángel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Read date / Event date:
2019-12-09
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball Fi de Grau (TFG) combina dues disciplines com son la cartografia i els espais naturals. A més, fer-ho utilitzant programari lliure, és una mentalitat de futur. En altres paraules, la creació de ...[+]
Subjects: PostGIS , Alzira , Gandia , Ruta dels Monestirs , Open Source , Visor cartogràfic , OpenLayers , Senderisme , Django , OpenStreetMap , Map viewer , Hiking
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record