- -

Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Coll Aliaga, Peregrina Eloína es_ES
dc.contributor.author Pedrola Tortajada, Andreu es_ES
dc.date.accessioned 2019-12-26T16:06:32Z
dc.date.available 2019-12-26T16:06:32Z
dc.date.created 2019-12-09
dc.date.issued 2019-12-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/133688
dc.description.abstract [CA] El present document es crea amb la finalitat d’apropar als professionals de la geomàtica, així com d’altres àmbits (medi ambient, urbanisme, etc.), els avantatges i les facilitats per crear i compartir noves dades d’informació geogràfica dins la Unió Europea, gràcies a l’aplicació de la Directiva INSPIRE. El treball consta de dues parts clarament diferenciades. Mentre que en la primera, es farà un estudi dels capítols i articles que conformen aquesta Directiva europea per conéixer-la i entendre la seua finalitat, en la segona s’analitzaran les ferramentes que fan més fàcil la creació d’aquestes dades, a causa del treball cooperatiu entre professionals de diferents camps i països. es_ES
dc.description.abstract [EN] This document is created with the aim of bringing together professionals in geomatics and related fields (environment, urban planning, etc. ), the advantages for creating and sharing new geographical information data in European Union thanks to the implementation of the INSPIRE Directive. This project consists of two differentiated parts. While the first part will focus on the understanding of the purpose of the Directive through a study of its chapters and articles, the second part will analyse the tools that facilitate the generation of data through cooperative work between professionals from different fields and countries. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente documento se crea con el fin de acercar a los profesionales de la geomática, así como otros ámbitos (medio ambiente, urbanismo, etc.), las ventajas y las facilidades para crear y compartir nuevos datos de información geográfica dentro de la Unión Europea, gracias a la aplicación de la Directiva INSPIRE. El trabajo consta de dos partes claramente diferenciadas. Mientras que en la primera, se hará un estudio de los capítulos y artículos que conforman esta Directiva europea para conocerla y entender su finalidad, en la segunda se analizarán las herramientas que hacen más fácil la creación de estos datos, debido al trabajo cooperativo entre profesionales de diferentes campos y países. es_ES
dc.format.extent 70 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Geomática es_ES
dc.subject Infrastructure for Spatial Information in Europe es_ES
dc.subject Directivas europeas es_ES
dc.subject INSPIRE es_ES
dc.subject Cartografia es_ES
dc.subject Informació geogràfica es_ES
dc.subject Cartography es_ES
dc.subject Geographic Information System (GIS) es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pedrola Tortajada, A. (2019). Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/133688 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\119357 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record