- -

Anàlisis de viabilitat. Empresa de disseny de fundes estètiques per a amputats transtibials

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisis de viabilitat. Empresa de disseny de fundes estètiques per a amputats transtibials

Show full item record

Vendrell Colomer, C. (2019). Anàlisis de viabilitat. Empresa de disseny de fundes estètiques per a amputats transtibials. http://hdl.handle.net/10251/135494

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135494

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisis de viabilitat. Empresa de disseny de fundes estètiques per a amputats transtibials
Author: Vendrell Colomer, Carla
Director(s): Bravo Sellés, Milagros
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2019-09-23
Issued date:
Abstract:
[VA] Aquest treball persegueix analitzar la viabilitat de l’empresa dedicada al disseny, producció i comercialització de fundes estètiques i pròtesis destinades a persones amb amputació transtibial. La motivació per a la ...[+]
Subjects: Viabilitat , Pla de negoci , Disseny , Pròtesis , Fundes estètiques , viability , bussines plan , Design , Prosthesis
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record