- -

Intergeneracionalidat en Puçol

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Intergeneracionalidat en Puçol

Show full item record

Claramunt Sáez, A. (2019). Intergeneracionalidat en Puçol. http://hdl.handle.net/10251/135775

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135775

Files in this item

Item Metadata

Title: Intergeneracionalidat en Puçol
Author: Claramunt Sáez, Andrea
Director(s): Lillo Navarro, Manuel Martínez Francisco, Francisco Juan
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2019-07-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Es planteja un centre intergeneracional que completara el programa d'equipaments que el municipi necessitava. A més, després de realitzar una anàlisi completa de tots els àmbits de la població va sorgir la responsabilitat ...[+]


[EN] An intergenerational center is proposed in the Valencian town of Puzol, that completes with the program of needs of the population. Besides that, after carrying out a complete analysis of all areas, the responsibility ...[+]
Subjects: Intergenerationality , Aprenentatge interactiu , Intercanvi de coneixements , Relació generaciona , Reconnexió de la població , Intergeneracionalitat , Reconnection of the population , Generational relationship , Knowledge Exchange , Interactive learning
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record