- -

Generador equivalent de Thévenin

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Generador equivalent de Thévenin

Show full item record

Meseguer Dueñas, JM. (2020). Generador equivalent de Thévenin. http://hdl.handle.net/10251/135848

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135848

Video Viewer

Item Metadata

Title: Generador equivalent de Thévenin
Author: Meseguer Dueñas, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Issued date:
Abstract:
Al modificar un circuit elèctric resulta, de vegades, més avantatjós fer ús del generador equivalent d'iniciar els càlculs des del principi. El el vídeo es defineix el concepte de generador equivalent (de Thévenin), es ...[+]
Subjects: Circuits elèctrics , Generador de Thèvenin
UNESCO code: 2202 - Electromagnetismo
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=fe2f9650-ce5e-11e9-a6d2-97fc70e5586d
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: La metodologia que es planteja és útil en la resolució de circuits en els quals, després de fer els càlculs d'intensitats de corrent pel mètode de malles, es fan modificacions introduint en el circuit noves branques. S'ha de tenir en compte realitzar el càlcul de la diferència de potencial, de la resistència equivalent, i situar la polaritat de l'generador equivalent de forma adequada.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record