- -

Lleis de Kirchhoff

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Lleis de Kirchhoff

Show full item record

Meseguer Dueñas, JM. (2020). Lleis de Kirchhoff. http://hdl.handle.net/10251/135849

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135849

Video Viewer

Item Metadata

Title: Lleis de Kirchhoff
Author: Meseguer Dueñas, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Issued date:
Abstract:
A partir de la conservació de la càrrega i de la característica de camp conservatiu de el camp elèctric, les lleis de Kirchhoff, en una xarxa elèctrica, ens donen una relació per a les intensitats de corrent que arriben a ...[+]
Subjects: Corrent elèctrica , Diferència de potencial , Circuits elèctrics , Generador elèctric , Resistència elèctrica
UNESCO code: 2202 - Electromagnetismo
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=87951460-ce5f-11e9-a6d2-97fc70e5586d
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Seran fonamentals per a aplicacions dels mètode de nusos i del mètode de malles de resolució de circuits.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record