- -

Condensador, càrrega i capacitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Condensador, càrrega i capacitat

Show full item record

Meseguer Dueñas, JM. (2020). Condensador, càrrega i capacitat. http://hdl.handle.net/10251/135852

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135852

Video Viewer

Item Metadata

Title: Condensador, càrrega i capacitat
Author: Meseguer Dueñas, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Issued date:
Abstract:
El condensador és un dels elements bàsics dels circuits elèctrics i electrònics. Es descriuen les característiques de l'condensador i com es produeix el procés de càrrega. Es mostren els elements que constitueixen un ...[+]
Subjects: Condensador , Carrega elèctrica , Procès de càrrega , Capacitat d'un condensador
UNESCO code: 2202 - Electromagnetismo
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=fb833e70-ae06-11e9-94c2-cd4f8682d6c4
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Ha de servir d'introducció per entendre el funcionament dels condensadors en un circuit elèctric, i per prendre la capacitat com un paràmetre fix de l'condensador que ens donarà sempre la relació entre càrrega i diferència de potencial.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record