- -

Les varietats tradicionals de tomàquet de la conca mediterrània: origen i diversitat cultivada

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les varietats tradicionals de tomàquet de la conca mediterrània: origen i diversitat cultivada

Show full item record

Díez Niclós, MJTDJ.; Prohens Tomás, J.; Granell Richart, A. (2018). Les varietats tradicionals de tomàquet de la conca mediterrània: origen i diversitat cultivada. Dossier Tècnic. 94:3-8. http://hdl.handle.net/10251/136158

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/136158

Files in this item

Item Metadata

Title: Les varietats tradicionals de tomàquet de la conca mediterrània: origen i diversitat cultivada
Author: Díez Niclós, Mª José Teresa De Jesús Prohens Tomás, Jaime GRANELL RICHART, ANTONIO
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y Celular de Plantas - Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes
Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Issued date:
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Dossier Tècnic. (issn: 1699-5465 )
Publisher:
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimèntaries
Publisher version: https://ruralcat.gencat.cat/dossiers-tecnics
Project ID:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/634561/EU
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/677379/EU
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/679796/EU
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/774244/EU
Thanks:
Aquest treball ha estat finançat pel programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea a través del contracte número 634561 (TRADITOM: Traditional tomato varieties and cultural practices: a case for ...[+]
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record