- -

Escola Politècnica Superior de Gandia: XXV anys 1994-2019

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Escola Politècnica Superior de Gandia: XXV anys 1994-2019

Show full item record

Escuela Politécnica Superior De Gandia (2020). Escola Politècnica Superior de Gandia: XXV anys 1994-2019. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/136696

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/136696

Files in this item

Item Metadata

Title: Escola Politècnica Superior de Gandia: XXV anys 1994-2019
Author: Escuela Politécnica Superior De Gandia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
Aquesta publicació naix amb motiu del vint-i-cinc aniversari de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, i en qualitat de Rector de la UPV,tinc el plaer de presentar el llibre Escola Politècnica Superior de Gandia. XXV ...[+]
Subjects: Escola , Politècnica , Superior , Gandia
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 978-84-9048-843-0
Source:
Colección institucional.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6569-1-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record