- -

Domòtica amb Arduino

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Domòtica amb Arduino

Show full item record

Mateu I Gómez, C. (2014). Domòtica amb Arduino. http://hdl.handle.net/10251/137877

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/137877

Files in this item

Item Metadata

Title: Domòtica amb Arduino
Author: Mateu I Gómez, Carles
Director(s): Fons Cors, Joan Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-07
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu d'aquest TFG no és fer una instal·lació domòtica òptima. No es pretén demostrar que la solució aportada siga la més eficient. Aquest treball vol reflexionar sobre a les afirmacions següents. • Arduino ...[+]
Subjects: Arduino , Domòtica , Maquetes , Ferramentes docents , Sensors , Actuadors
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record