- -

BOUPV 131

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 131

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Secretaría General es_ES
dc.date.accessioned 2020-02-27T12:56:34Z
dc.date.available 2020-02-27T12:56:34Z
dc.date.issued 2020-02-28
dc.identifier.issn 1887-2298
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/137915
dc.description.abstract Índex Núm. 131_Divendres 28 de febrer de 2020 I. Disposicions generals, acords i resolucions 2_Convocatòria d'eleccions ordinàries per a l'any 2020 en els òrgans de govern i representació 8_Convocatòria i calendari d’eleccions a defensoria universitària febrer 2020 13_Convocatòria d’eleccions a coordinador o coordinadora dels directors i directores d’institut universitari d’investigació en el Consell de Govern es_ES
dc.description.abstract Índice_Núm. 131 I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 2_Convocatoria de elecciones ordinarias para el año 2020 en los órganos de gobierno y representación 8_Convocatoria y calendario de elecciones a defensoría universitaria febrero 2020 13_Convocatoria de elecciones a Coordinador o Coordinadora de los Directores y Directoras de Instituto Universitario de Investigación en el Consejo de Gobierno es_ES
dc.language Español es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV)
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject BOUPV es_ES
dc.subject Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.title BOUPV 131 es_ES
dc.title.alternative Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº 131 es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General es_ES
dc.description.bibliographicCitation Secretaría General (2020). BOUPV 131. http://hdl.handle.net/10251/137915 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record