- -

Regular High Magnitude Behaviours analysis of hourly residential water use data from the SmartH2O project. A case study in Valencia (Spain)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Regular High Magnitude Behaviours analysis of hourly residential water use data from the SmartH2O project. A case study in Valencia (Spain)

Show full item record

Ribera Vilaplana, À. (2018). Regular High Magnitude Behaviours analysis of hourly residential water use data from the SmartH2O project. A case study in Valencia (Spain). http://hdl.handle.net/10251/139825

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/139825

Files in this item

Item Metadata

Title: Regular High Magnitude Behaviours analysis of hourly residential water use data from the SmartH2O project. A case study in Valencia (Spain)
Author: Ribera Vilaplana, Àngel
Director(s): Montalva Subirats, José Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2018-09-12
Issued date:
Abstract:
[ES] Els treballs recents en la literatura pertanyents a l'àmbit de la modelització i la gestió de la demanda urbana de l'aigua han demostrat com l'anàlisi de la segmentació del client sobre dades d'ús de l'aigua amb ...[+]


[EN] Recent works in the literature belonging to the realm of urban water demand modelling and management have demonstrated how customer segmentation analysis on water use data sampled with sub-daily frequency can support ...[+]
Subjects: Eficiència de l'aigua , Segmentació del client , Mesurament intel·ligent , Comportaments Regulars d'alta magnitud (CRAM) , Gestió de la demanda , Perfil d'usuari. , Water efficiency , Customer segmentation , Smart metering , Regular High-Magnitude Behaviors (RHMBs) , Demand management , User profiling.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record