- -

Centre cultural a Navajas: connectant l'estació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Centre cultural a Navajas: connectant l'estació

Show full item record

Fenollar Belda, I. (2018). Centre cultural a Navajas: connectant l'estació. http://hdl.handle.net/10251/140796

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/140796

Files in this item

Item Metadata

Title: Centre cultural a Navajas: connectant l'estació
Secondary Title: Centro cultural en Navajas
Author: Fenollar Belda, Inés
Director(s): Mejía Vallejo, Clara Elena
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2018-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] Enclavada entre la serra Calderona i la serra d'Espadà, Navajas es caracteritza per ser un municipi envoltat d'un entorn natural immillorable que fan d'aquesta petita localitat un lloc idoni per potenciar el turisme ...[+]


[EN] Nestled between the Sierra Calderona and the Sierra de Espadán, Navajas is characterized by being a municipality surrounded by an unbeatable natural environment that makes this small town an ideal place to enhance ...[+]
Subjects: Centros culturales , Estaciones de ferrocarril , Turismo , Navajas (Castellón) , Centres culturals , Estacions de ferrocarril , Turisme , Cultural centers , Railway stations , Tourism
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record