- -

Análisis, diseño e implantación de una propuesta de mejora de las actividades de un centro logístico perteneciente al sector del juguete

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis, diseño e implantación de una propuesta de mejora de las actividades de un centro logístico perteneciente al sector del juguete

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Andrés Romano, Carlos es_ES
dc.contributor.author Savall Vives, Mar es_ES
dc.date.accessioned 2020-05-06T18:22:46Z
dc.date.available 2020-05-06T18:22:46Z
dc.date.created 2020-02-25
dc.date.issued 2020-05-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/142641
dc.description.abstract [ES] Aquest projecte te com a objectiu millorar les activitats què es duen a terme dins d¿un centre logístic dedicat a emmagatzemar joguines. El primer pas ha segut estudiar i analitzar tots aquells processos i activitats què es realitzen diàriament a l¿empresa, calculant els temps invertits en cadascuna. El segon pas, una vegada localitzada l¿activitat que te un major marge de millora, ha segut dissenyar i estudiar noves formes d¿actuació que posteriorment han segut analitzades i testades. Finalment s¿ha escollit una de les millores proposades, finalitzant aquest treball amb la seua implantació. es_ES
dc.description.abstract [EN] The main objective of this project is to improve the activities which are taking place in a logistical center focus on research toys. The first step has been to study and analyze all the process and activities that are carried out daily at the company, calculating the time rates of these activities. Secondly, once we find the processes with the highest room of improvement, we will work on it with the new ideas which we have designed and are being analyzed and taste it. Lastly, we have chosen one of the best options for improving proposals, concluding this project with the implementation. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Picking es_ES
dc.subject Millora contínua es_ES
dc.subject Logística es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Disseny. es_ES
dc.subject Logistics es_ES
dc.subject Analyst es_ES
dc.subject Design. es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Organización Industrial-Grau en Enginyeria d'Organització Industrial es_ES
dc.title Análisis, diseño e implantación de una propuesta de mejora de las actividades de un centro logístico perteneciente al sector del juguete es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Savall Vives, M. (2020). Análisis, diseño e implantación de una propuesta de mejora de las actividades de un centro logístico perteneciente al sector del juguete. http://hdl.handle.net/10251/142641 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\120005 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record