- -

Análisis e implementación de un prototipo de una nueva impresora 3D para fines médicos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis e implementación de un prototipo de una nueva impresora 3D para fines médicos

Show full item record

Belda Soriano, J. (2019). Análisis e implementación de un prototipo de una nueva impresora 3D para fines médicos. http://hdl.handle.net/10251/144447

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/144447

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis e implementación de un prototipo de una nueva impresora 3D para fines médicos
Author: Belda Soriano, Josep
Director(s): Valera Fernández, Ángel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2019-07-26
Issued date:
Abstract:
[ES] A dia de hui, la impressió 3D es coneguda al món tecnològic degut a la seua gran quantitat d aplicacions, des de l estampació d objectes quotidians fins a dissenys específics amb altes especificacions. Cal recordar ...[+]


[EN] Nowadays 3D Printing is known in the technology world due to it having a wide array of applications going from printing quotidian objects to custom designs for specific uses with high specifications. It must be ...[+]
Subjects: Fabricació per addició , Impressió mèdica , Integració d equips , Programació en C , Arduino , Enginyeria de control , Control PID , CAD , Additive manufacturing technology , Medical printing , Device integration , C programming , Control engineering , PID control
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería Industrial-Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record