- -

"LIBÉRARTE"TALLERES ARTÍSTICOS Y PERSONALIZADOS PARA LA LIBERACIÓN CREATIVA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

"LIBÉRARTE"TALLERES ARTÍSTICOS Y PERSONALIZADOS PARA LA LIBERACIÓN CREATIVA

Show full item record

Díaz Albaladejo, A. (2020). "LIBÉRARTE"TALLERES ARTÍSTICOS Y PERSONALIZADOS PARA LA LIBERACIÓN CREATIVA. http://hdl.handle.net/10251/148166

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/148166

Files in this item

Item Metadata

Title: "LIBÉRARTE"TALLERES ARTÍSTICOS Y PERSONALIZADOS PARA LA LIBERACIÓN CREATIVA
Author: Díaz Albaladejo, Amparo
Director(s): Hoyas Frontera, Gema
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest Treball de Final de Carrera es tractaran els diversos aspectes d'Alliberar-te, un conjunt de tallers dedicats a l'alliberament personal, creativa i artística dins d'un grup. Libérarte té com a origen classes ...[+]


[EN] This Final Project will deal with the various aspects of Libérarte, a set of workshops dedicated to personal, creative and artistic liberation within a group. Libérarte has origin personalized classes in group. ...[+]
Subjects: Taller , Acompanyament , Art , Procés creatiu , Alliberament , Workshop , Accompaniment , Creative process , Liberation
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record