- -

Diseño de una línea automatizada de llenado de bidones para una empresa de fertilizantes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño de una línea automatizada de llenado de bidones para una empresa de fertilizantes

Show full item record

Portolés Valero, V. (2020). Diseño de una línea automatizada de llenado de bidones para una empresa de fertilizantes. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/148616

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/148616

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño de una línea automatizada de llenado de bidones para una empresa de fertilizantes
Author: Portolés Valero, Víctor
Director(s): Suñer Martinez, Jose-Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-07-03
Issued date:
Abstract:
[CA] L objectiu d aquest Treball de Fi de Grau és millorar l eficiència de la línia d ompliment de bidons d una empresa de fertilitzants, amb l automatització d un tram que, fins al moment, depèn de l acció d operaris. ...[+]


[EN] The aim of this Final Degree Project is to improve the efficiency of the line of filling drums of a fertilizer company, with the automation of a section that, so far, depends on the action of operators. At this point, ...[+]
Subjects: Disseny de màquines , Anàlisi per elements finits , Simulació d'esdeveniments discrets , Machine design , Finite element analysis , Discret event simulation
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record