- -

CAPTIU, NOVEL·LA GRÀFICA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CAPTIU, NOVEL·LA GRÀFICA

Show full item record

Climent Ortiz, À. (2020). CAPTIU, NOVEL·LA GRÀFICA. http://hdl.handle.net/10251/149037

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149037

Files in this item

Item Metadata

Title: CAPTIU, NOVEL·LA GRÀFICA
Author: Climent Ortiz, Àngela
Director(s): Guillén Ramón, José Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte que ací es mostra consisteix en l'elaboració de la novel·la gràfica CAPTIU. L'argument narratiu està separat en tres capítols, on es conten una sèrie de fets verídics viscuts per un soldat de l'exèrcit ...[+]


[EN] This project deals with the elaboration of graphic novel CAPTIU. The narrative plot is split into three chapters, which tell a series of truthful events experienced by a soldier in the Spanish army during the Philippine ...[+]
Subjects: Filipines , Guerra , Litografia , Soldats. , Philippines , War , Lithography , Soldiers.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record