- -

Recurrencia frecuente en la dinámica de operadores

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Recurrencia frecuente en la dinámica de operadores

Show full item record

López Martínez, A. (2020). Recurrencia frecuente en la dinámica de operadores. http://hdl.handle.net/10251/149339

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149339

Files in this item

Item Metadata

Title: Recurrencia frecuente en la dinámica de operadores
Author: López Martínez, Antoni
Director(s): Peris Manguillot, Alfredo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2020-07-22
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu del treball és l'estudi de la dinàmica d'operadors, i mes concretament nocions de recurrència per operadores. El treball contindrà les definicions i resultats bàsics de dinàmica topològica, de teoría ...[+]


[EN] The purpose of the master thesis is the study of the dynamics of operators, more precisely recurrence notions for operators. It will contain the definitions and basic results on topological dynamics, combinatorial ...[+]
Subjects: Dinàmica d'operadors , Recurrència topològica , Dynamics of operators , Topological recurrence
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Investigación Matemática-Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record