- -

MAESTROS DE LA TIERRA. EL MOVIMIENTO FREINET EN EL PAÍS VALENCIANO.Documental

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

MAESTROS DE LA TIERRA. EL MOVIMIENTO FREINET EN EL PAÍS VALENCIANO.Documental

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sales Ortiz, Eva María es_ES
dc.contributor.author Ordóñez Aguilar, Estrella es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-02T14:18:22Z
dc.date.available 2020-09-02T14:18:22Z
dc.date.created 2020-07-14
dc.date.issued 2020-09-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149351
dc.description.abstract [CA] Aquest treball de recerca planteja la creació d¿un projecte documental que explique el que és la pedagogia Freinetista i com l¿han treballat els mestres i les mestres del País Valencià que avui estàn jubilats. El documental recull una sèrie de testimonis i diferents tipologies del llenguatge audiovisual (imatges d¿arxiu, vídeos, documents ...) per explicar, amb aquests testimonis com a protagonistes, la seua tasca educativa. L¿objectiu del projecte és per una part la recuperació de la memòria històrica educativa de Célestin i Élise Freinet, i per una altra la difusió de la feina dels i de les mestres Freinetistes realitzada en el País Valencià durant el segle XX. El present treball té una doble finalitat, la difusió de la pedagogia Freinetista i el desenvolupament d¿un projecte audiovisual d¿experimentació personal dins del context del confinament a causa de la COVID-19. es_ES
dc.description.abstract [EN] This work of research proposes the creation of a documentary project which explains what is the Freinet¿s pedagogy, and how the teachers of the País Valencià, who are currently retired, have worked with it. The documentary project collect a series of depositions and differents typologies of the audiovisual filling (images, videos, documents ...) for explaining a general history. The objective of the project is in one hand the Recovery of the historical memory of Célestin i Élise Freinet, and in the other hand dispread the work taht the Freinet¿s teachers made in the Valencià Country during the 20th century. The present project works as broadcast medium of the Freinet¿s pedagogy. es_ES
dc.format.extent 48 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Documental es_ES
dc.subject Testimonis es_ES
dc.subject Entrevistes es_ES
dc.subject Memòria històrica es_ES
dc.subject Freinet es_ES
dc.subject Pedagogia. es_ES
dc.subject Documentary es_ES
dc.subject Testimonies es_ES
dc.subject Interviews es_ES
dc.subject Historical memory es_ES
dc.subject Pedagogy. es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title MAESTROS DE LA TIERRA. EL MOVIMIENTO FREINET EN EL PAÍS VALENCIANO.Documental es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ordóñez Aguilar, E. (2020). MAESTROS DE LA TIERRA. EL MOVIMIENTO FREINET EN EL PAÍS VALENCIANO.Documental. http://hdl.handle.net/10251/149351 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\126451 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record