- -

Creació i disseny d una ruta cultural a les comarques centrals valencianes basada en la figura històrica d'al-Azraq

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació i disseny d una ruta cultural a les comarques centrals valencianes basada en la figura històrica d'al-Azraq

Show full item record

David Costa, R. (2020). Creació i disseny d una ruta cultural a les comarques centrals valencianes basada en la figura històrica d'al-Azraq. http://hdl.handle.net/10251/149481

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149481

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació i disseny d una ruta cultural a les comarques centrals valencianes basada en la figura històrica d'al-Azraq
Author: David Costa, Rubén
Director(s): Pérez Ledo, Pau
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2020-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball de final màster té com a finalitat principal la creació i el disseny d'una ruta cultural desenvolupada a l'àmbit territorial de les anomenades Comarques Centrals Valencianes i estarà basada en la ...[+]


[EN] The main aim of the present Master's final project is the creation and the design of a cultural route developed in the territorial framework of the so-called Valencian Central Shires and it is based on the historical ...[+]
Subjects: Turisme Cultural , Ruta Cultural , Patrimoni Andalusí , Al-Azraq , Comarques Centrals Valencianes. , Cultural Tourism , Cultural Route , Moorish heritage , Valencian Central Shires.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Gestión Cultural-Màster Universitari en Gestió Cultural
Type: Tesis de máster

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record