- -

Plan estratégico para la empresa Vicky Foods

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Plan estratégico para la empresa Vicky Foods

Show full item record

Roig Boronat, M. (2020). Plan estratégico para la empresa Vicky Foods. http://hdl.handle.net/10251/149589

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149589

Files in this item

Item Metadata

Title: Plan estratégico para la empresa Vicky Foods
Author: Roig Boronat, Miquel
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2020-06-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Aquest treball té com a finalitat realitzar una anàlisi i una planificació estratègica per a l empresa Vicky Foods, per a detectar els factors d èxit amb els que compta la companyia i quins podrien utilitzar per a ...[+]
Subjects: Estratègia , Pla estratègic , Competència
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record