- -

Cap a la sostenibilitat en l'abastiment elèctric als edificis municipals d'Ondara: canvi d'energia elèctrica convencional a fotovoltàica aïllada en el col·legi públic marjals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Cap a la sostenibilitat en l'abastiment elèctric als edificis municipals d'Ondara: canvi d'energia elèctrica convencional a fotovoltàica aïllada en el col·legi públic marjals

Show full item record

Hervás Zaragoza, J. (2020). Cap a la sostenibilitat en l'abastiment elèctric als edificis municipals d'Ondara: canvi d'energia elèctrica convencional a fotovoltàica aïllada en el col·legi públic marjals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/150100

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150100

Files in this item

Item Metadata

Title: Cap a la sostenibilitat en l'abastiment elèctric als edificis municipals d'Ondara: canvi d'energia elèctrica convencional a fotovoltàica aïllada en el col·legi públic marjals
Author: Hervás Zaragoza, Josep
Director(s): Laguarda Miró, Nicolás
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-07-22
Issued date:
Abstract:
[ES] Es tracta d'un projecte de substitució de l'energia elèctrica tradicional per una altra d'origen fotovoltaic aïllat per al Col·legi públic Marjals de la localitat d'Ondara, enquadrat dins de la política d'innovació i ...[+]
Subjects: Abastiment elèctric , Sostenibilitat , Energia fotovoltaica
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Eléctrica-Grau en Enginyeria Elèctrica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record