- -

CREACTIVA T: Proposta didàctica per a desenvolupar la creativitat enl alumnat d Educació Secundària

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

CREACTIVA T: Proposta didàctica per a desenvolupar la creativitat enl alumnat d Educació Secundària

Show full item record

Aguado Perez, J. (2020). CREACTIVA T: Proposta didàctica per a desenvolupar la creativitat enl alumnat d Educació Secundària. http://hdl.handle.net/10251/150213

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150213

Files in this item

Item Metadata

Title: CREACTIVA T: Proposta didàctica per a desenvolupar la creativitat enl alumnat d Educació Secundària
Author: Aguado Perez, Joan
Director(s): Vilar García, Sara
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-09-07
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball final de grau inclou una part d'anàlisi, contextualització, problemes i aportacions per desenvolupar la creativitat als alumnes d'Ensenyança Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana. La ...[+]


[EN] This final degree project covers a part of analysis, contextualization, research and proposals to develop the creativity of compulsory secondary school students in the Valencian Community. The purpose of this project ...[+]
Subjects: Educació Secundària , Arts plàstiques , Creativitat , Transversalitat , Proposta didàctica , Secondary Education , Plastic Arts , Creativity , Transversality , Didactic Proposal
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record