- -

The Kuasar Project

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

The Kuasar Project

Show full item record

Navalón Pastor, J. (2011). The Kuasar Project. http://hdl.handle.net/10251/15059.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/15059

Files in this item

Item Metadata

Title: The Kuasar Project
Author: Navalón Pastor, Jesús
Director(s): Esparza Peidro, Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2011-11-24
Issued date:
Abstract:
aquest projecte està enfocat a la creació d'una infraestructura completa al núvol, però mantenint la senzillesa i la flexibilitat per a què puga complir les necessitats de qualssevol usuari. Així doncs, el propòsit ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record