- -

Mètodes estadístics per a les assegurances de vida

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mètodes estadístics per a les assegurances de vida

Show full item record

Debón Aucejo, AM.; Montes-Suay, F. (2007). Mètodes estadístics per a les assegurances de vida. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 22(1):45-73. http://hdl.handle.net/10251/150646

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150646

Files in this item

Item Metadata

Title: Mètodes estadístics per a les assegurances de vida
Author: Debón Aucejo, Ana María Montes-Suay, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Issued date:
Abstract:
[Otros] L'estudi i evolució de la mortalitat, per les repercussions econòmiques i socials que presenta, és un tema d'elevat interès tant per als actuaris i els estadístics com per als demògrafs. En aquest treball revisem ...[+]
Subjects: Taules de mortalitat dinàmiques , Predicció de la mortalitat , Longevitat
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. (issn: 0214-316X )
Publisher:
Institut d'Estudis Catalans: Societat Catalana de Matemàtiques
Publisher version: https://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCM/article/download/25868/302054
Thanks:
Aquest treball està parcialment subvencionat per un projecte del MEC (Ministeri d Educació i Ciència, Espanya, projecte MTM-2004-06231). Gràcies també a l Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat ...[+]
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record