- -

Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Gutierrez Mozo, Elia es_ES
dc.contributor.author Gilsanz-Díaz, Ana es_ES
dc.contributor.author Barberá Pastor, Carlos es_ES
dc.contributor.author Parra Martínez, José es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-25T07:38:39Z
dc.date.available 2020-09-25T07:38:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-84-09-17946-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/150737
dc.description.abstract Al món de l'Arquitectura existeix la necessitat de posar en valor la diversitat en un sentit ampli: en destacar el treball fet per les arquitectes; en projectar i planificacar espais que responguen a les necessitats de diferent sexe, identitat, generació, capacitats i recursos; en visibilitzar les diferents maneres d'exercir la professió, considerades tradicionalment com a "menors" (com ara el comissariat d'exposicions o el paisagisme); i en promocionar les dones com a promotores, constructores i usuàries. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Arquitectura ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten enriquir el relat construït al voltant de la disciplina i reflexionar sobre el sexisme en la docència i investigació, així com en la pràctica professional. es_ES
dc.description.sponsorship Aquest projecte ha rebut finançament del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. es_ES
dc.format.extent 58 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Docència universitaria es_ES
dc.subject Perspectiva de gènere es_ES
dc.title Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gutierrez Mozo, E.; Gilsanz-Díaz, A.; Barberá Pastor, C.; Parra Martínez, J. (2020). Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/150737 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.contributor.funder Generalitat de Catalunya es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record