- -

Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Forga Martel, Maria es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-25T09:42:13Z
dc.date.available 2020-09-25T09:42:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-84-09-17944-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/150750
dc.description.abstract El feminisme i el contrafeminisme són presents diàriament en mitjans de comunicació, xarxes socials i cultura pop. Les transformacions socials tenen el seu reflex en l'àmbit de la comunicació, fet que fa necessària una reflexió sobre el paper de la comunicació en la contrucció de les (des)igualtats La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Comunicació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten transformar la docència d'aquesta disciplina. es_ES
dc.description.sponsorship Aquest projecte ha rebut finançament del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Comunicació es_ES
dc.subject docència universitària es_ES
dc.subject perspectiva de gènere es_ES
dc.title Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Forga Martel, M. (2020). Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/150750 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.contributor.funder Generalitat de Catalunya es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record