- -

Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la planificació de l’estudi musical

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la planificació de l’estudi musical

Show full item record

Belda Felipe, J. (2020). Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la planificació de l’estudi musical. http://hdl.handle.net/10251/150843

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150843

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la planificació de l’estudi musical
Secondary Title: Desarrollo de una aplicación móvil para la planificación del estudio musical
Author: Belda Felipe, Jordi
Director(s): Llorens Agost, María Luisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2020-09-14
Issued date:
Abstract:
[CA] Els músics dediquen diàriament molt de temps a l'estudi de l'instrument. És habitual que si no tenen una bona planificació i no aprofiten el temps adequadament, no obtinguen els resultats esperats. Per aquest motiu, ...[+]


[ES] Los músicos dedican diariamente mucho tiempo al estudio del instrumento. Es habitual que si no tienen una buena planificación y no aprovechan el tiempo adecuadamente no obtengan los resultados esperados. Por este ...[+]


[EN] Musicians employ most of their study time practising with musical instruments. Usually, lack of planning and a non-optimal study time distribution lead to not achieving their expected results. That is why a tool ...[+]
Subjects: Aplicació mòbil , Android , Planificació , Músic , Estudi , Mobile application , Planning , Musician , Study
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record