- -

Estudi sociolingüístic de necessitats i satisfacció en l'administració local de Silla

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi sociolingüístic de necessitats i satisfacció en l'administració local de Silla

Show full item record

Domingo Biosca, S. (2020). Estudi sociolingüístic de necessitats i satisfacció en l'administració local de Silla. http://hdl.handle.net/10251/151798

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151798

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi sociolingüístic de necessitats i satisfacció en l'administració local de Silla
Secondary Title: Estudio sociolingüístico de necesidades y satisfacción en la Administración local de Silla
Author: Domingo Biosca, Sara
Director(s): Montesinos López, Anna Isabel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Read date / Event date:
2020-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest estudi té com a un dels principals objectius promoure i fomentar la utilització del valencià en les administracions locals, per a poder normalitzar el valencià en les administracions públiques. En aquest ...[+]
Subjects: Llei d’ús i ensenyament del valencià , Dinamización lingüística , Normalización linguística , Lengua valenciana , Valenciano , Ayuntamiento de Silla , Silla , Sociolingüística , Administració pública , Administració local , Ajuntament de Silla
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Gestión y Administración Pública-Grau en Gestió i Administració Pública
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record