- -

El cos com a territori de violències simbòliques: un estudi de cas sobre la maternitat a la comunitat de Santa Lucía (Atlàntic, Colòmbia)El cuerpo como territorio de violencias simbólicas: un estudio de caso sobre la maternidad en la comunidad de Santa Lucía (Atlántico, Colombia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El cos com a territori de violències simbòliques: un estudi de cas sobre la maternitat a la comunitat de Santa Lucía (Atlàntic, Colòmbia)El cuerpo como territorio de violencias simbólicas: un estudio de caso sobre la maternidad en la comunidad de Santa Lucía (Atlántico, Colombia)

Show full item record

Muñoz Llorca, A. (2020). El cos com a territori de violències simbòliques: un estudi de cas sobre la maternitat a la comunitat de Santa Lucía (Atlàntic, Colòmbia)El cuerpo como territorio de violencias simbólicas: un estudio de caso sobre la maternidad en la comunidad de Santa Lucía (Atlántico, Colombia). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/152016

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/152016

Files in this item

Item Metadata

Title: El cos com a territori de violències simbòliques: un estudi de cas sobre la maternitat a la comunitat de Santa Lucía (Atlàntic, Colòmbia)El cuerpo como territorio de violencias simbólicas: un estudio de caso sobre la maternidad en la comunidad de Santa Lucía (Atlántico, Colombia)
Secondary Title: El cuerpo como territorio de violencias simbólicas: un estudio de caso sobre la maternidad en la comunidad de Santa Lucía (Atlántico, Colombia).
Author: Muñoz Llorca, Ana
Director(s): Palau Salvador, Guillermo Peris Blanes, Jordi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Read date / Event date:
2020-09-29
Issued date:
Abstract:
[EN] This Master's Thesis is the result of the curricular internships of the Master's in Development Cooperation carried out by the author in the community of Santa Lucía (Atlantic) (Colombia) from March to December 2019. ...[+]


[CA] Aquest Treball de Fi de Màster és fruit de les pràctiques curriculars del Màster de Cooperació al Desenvolupament realitzades per l'autora a la comunitat de Santa Lucía (Atlàntic) (Colòmbia) des del mes de març fins ...[+]
Subjects: Maternitat , Violència simbòlica , Disciplinament del cos , Drets humans , Maternity , Symbolic violence , Body discipline , Human rights
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Cooperación Al Desarrollo-Màster Universitari en Cooperació Al Desenvolupament
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record