- -

Aplicació Facebook per a la gestió coordinada de mascotes abandonades o perdudes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació Facebook per a la gestió coordinada de mascotes abandonades o perdudes

Show full item record

Martí Gallego, R. (2012). Aplicació Facebook per a la gestió coordinada de mascotes abandonades o perdudes. http://hdl.handle.net/10251/15246.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/15246

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació Facebook per a la gestió coordinada de mascotes abandonades o perdudes
Author:
Director(s): Poza Luján, José Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-04-18
Issued date:
Abstract:
Aquest text és la memòria del projecte final de carrera de Ramon Martí i Gallego realitzat per a l'obtenció del títol en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record