- -

Creació d'una pàgina web interactiva per a l'aprenentatge i l'ús del valencià en l'àmbit de l'enginyeria (Nivell C1)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'una pàgina web interactiva per a l'aprenentatge i l'ús del valencià en l'àmbit de l'enginyeria (Nivell C1)

Show full item record

Tomás Rico, P. (2020). Creació d'una pàgina web interactiva per a l'aprenentatge i l'ús del valencià en l'àmbit de l'enginyeria (Nivell C1). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/153198

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/153198

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'una pàgina web interactiva per a l'aprenentatge i l'ús del valencià en l'àmbit de l'enginyeria (Nivell C1)
Author: Tomás Rico, Pablo
Director(s): Romero Forteza, Francesca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-09-30
Issued date:
Abstract:
[ES] Disseny i creació d'una pàgina web amb continguts, recursos i materials específics per a l'aprenentatge i l'ús del valencià en l'àmbit de l'enginyeria, concretament del nivell C1
Subjects: Enginyeria electrònica , Aprenentatge de llengües , Valencià , C1
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record