- -

Elaboració d’un informe estadístic dels efectes econòmics de la COVID-19

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Elaboració d’un informe estadístic dels efectes econòmics de la COVID-19

Show full item record

Asins Satorres, Ó. (2020). Elaboració d’un informe estadístic dels efectes econòmics de la COVID-19. http://hdl.handle.net/10251/153294

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/153294

Files in this item

Item Metadata

Title: Elaboració d’un informe estadístic dels efectes econòmics de la COVID-19
Secondary Title: Elaboración de un informe estadístico de los efectos económicos del COVID-19
Author: Asins Satorres, Óscar
Director(s): Vallada Regalado, Eva Villa Juliá, María Fulgencia
Read date / Event date:
2020-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball de final de grau consisteix a investigar el grau d'afectació que té la COVID-19 en les diferents poblacions d'estudi. En primer lloc, es farà un repàs a les recessions econòmiques més importants de ...[+]


[EN] This final project consists of investigating the degree of involvement that the COVID-19 has in the different type of people. In first place, there will be a review of the most important economic recessions of the ...[+]
Subjects: COVID-19 , Crisi , Poblacions , Mesures , Crisis , Groups of people , Measures
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record