- -

Análisis experimental de la fuerza propulsiva de una hélice

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Análisis experimental de la fuerza propulsiva de una hélice

Show full item record

Blasco Pérez, E. (2020). Análisis experimental de la fuerza propulsiva de una hélice. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/153419

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/153419

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis experimental de la fuerza propulsiva de una hélice
Author: Blasco Pérez, Eduard
Director(s): Riera Guasp, Jaime Gómez Tejedor, José Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-09-24
Issued date:
Abstract:
[ES] El objetivo de este proyecto es la obtención experimental de la fuerza con que una hélice de tres palas impulsa a una deslizadera, en función del ángulo de ataque de la pala de la hélice. Partiendo de un banco de ...[+]


[EN] The aim of this project is to obtain the experimental force with which a three-blade propeller drives a slider, depending on the angle of attack of the propeller blades. Starting from an experimental set-up consisting ...[+]


[CA] En aquest treball s’estudien mitjançant assajos experimentals com canvia la força propulsiva al canviar l’angle d’atac de les pales d’una hèlix utilitzant un sistema propulsiu, format per un motor elèctric, el carret ...[+]
Subjects: Vídeo análisis , Fuerza propulsora , Hélice , Ángulo de ataque , Thrust , Propeller , Angle of attack , Video analysis
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record