- -

TRENIX: Disseny d'un producte amb fibres vegetals destinat al suport de la prevenció del deteriorament cognitiu i manual de la població sénior

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

TRENIX: Disseny d'un producte amb fibres vegetals destinat al suport de la prevenció del deteriorament cognitiu i manual de la població sénior

Show full item record

Buigues Ferrer, I. (2020). TRENIX: Disseny d'un producte amb fibres vegetals destinat al suport de la prevenció del deteriorament cognitiu i manual de la població sénior. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/154259

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/154259

Files in this item

Item Metadata

Title: TRENIX: Disseny d'un producte amb fibres vegetals destinat al suport de la prevenció del deteriorament cognitiu i manual de la població sénior
Author: Buigues Ferrer, Isabel
Director(s): González Aurignac, Esther
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica - Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] El present projecte té com a punts de partida, d'una banda, l'envelliment de la població que s'esta donant des de fa unes decades fins hui día en la nostra societat i, en conseqüencia, l'augment de les malalties mentaIs ...[+]


[EN] The project has as its starting points, on the one hand, the aging of the population that has been taking place for some decades now in our society, and on the other hand, the need for the creation of entertainment ...[+]
Subjects: Envelliment , Fibres locals , Disseny social , Aging , Local fibres , Social design
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record