- -

Disseny del sistema de control d’una columna de destilació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny del sistema de control d’una columna de destilació

Show full item record

Chaparro Fullana, A. (2020). Disseny del sistema de control d’una columna de destilació. http://hdl.handle.net/10251/155023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/155023

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny del sistema de control d’una columna de destilació
Secondary Title: Diseño del sistema de control de una columna de destilación
Author: Chaparro Fullana, Aitor
Director(s): Cardona Navarrete, Salvador Cayetano Hilario Caballero, Adolfo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2020-09-18
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest treball apliquem la teoria dels balanços de matèria per dissenyar un model no lineal d'una columna de destil·lació i simulem el seu comportament amb Matlab. Les dades extretes d'aquest model no lineal les ...[+]
Subjects: Columna destil·lació , Matlab , Simulink , Control de processos
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record