- -

Entre huertos. Intervención urbana en el borde norte de Guadassuar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Entre huertos. Intervención urbana en el borde norte de Guadassuar

Show full item record

Balbastre Pérez, R. (2020). Entre huertos. Intervención urbana en el borde norte de Guadassuar. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/161354

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/161354

Files in this item

Item Metadata

Title: Entre huertos. Intervención urbana en el borde norte de Guadassuar
Author: Balbastre Pérez, Ricardo
Director(s): Campos González, Carlos Mazarredo Aznar, Luis María de
Read date / Event date:
2020-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte, ubicat a Guadassuar (València), té com a objectiu realitzar un tractament de vora urbana a la zona nord de la població per tal d’eliminar el caràcter abrupte i d’àmbit inacabat actual. L’aspecte del lloc ...[+]


[EN] The project, located in Guadassuar (València), has as purpose to perform a treatment on the north urban limit of the town to remove its the abruptness and unfinished aspect of nowadays. The place look denotes that ...[+]


[ES] El proyecto, ubicado en Guadassuar (València), tiene como a objetivo realizar un tratamiento de borde urbano en la zona norte de la población para eliminar el carácter abrupto y de ámbito inacabado actual. El aspecto ...[+]
Subjects: Guadassuar , Vora urbana , Horta , Transició , Flexibilitat , Vivenda jove Guadassuar , Borde urbano , Huerta , Transición , Flexibilidad , Vivienda joven , Urban limit , Garden , Transition , Flexibility , Young flat
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record