- -

El poblament de la Safor-Valldigna durant el IV i III mil·lenis abans de Crist

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El poblament de la Safor-Valldigna durant el IV i III mil·lenis abans de Crist

Show full item record

Miret Estruch, C. (2019). El poblament de la Safor-Valldigna durant el IV i III mil·lenis abans de Crist. Revista de la Safor. (10):51-75. http://hdl.handle.net/10251/162389

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162389

Files in this item

Item Metadata

Title: El poblament de la Safor-Valldigna durant el IV i III mil·lenis abans de Crist
Author: Miret Estruch, Carles
Issued date:
Abstract:
La investigació arqueològica a la comarca de la Safor-Valldigna sobre el període comprés entre el Neolític final (3800/3700 a.C.) i l’inici de l’Edat del Bronze (2150 a.C.) està fortament marcada pels diferents marcs ...[+]
Subjects: Campaniforme , Calcolític , neolític , arquelogía , Serpis
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record