- -

Una estètica de la pedagogia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Una estètica de la pedagogia

Show full item record

Ferrer Alemany, S. (2019). Una estètica de la pedagogia. Revista de la Safor. (10):103-117. http://hdl.handle.net/10251/162393

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162393

Files in this item

Item Metadata

Title: Una estètica de la pedagogia
Author: Ferrer Alemany, Salvador
Issued date:
Abstract:
Cada aspecte en aquest article, des de la teoria a les experiències, m’ha ajudat a albirar la idea que la creativitat és un aspecte de l’ésser humà que implica tots els aspectes de la vida. Amb la creativitat la gent tracta ...[+]
Subjects: Identitat , Llenguatge , Emocions , Art contemporani , Educació
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record